spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Wat is een opstelling?
Opstellingen bieden de mogelijkheid om op een andere manier naar persoonlijke of werk/organisatie vraagstukken te kijken.

Aan de hand van de vraag worden representanten gekozen, die personen en/of elementen representeren en fysiek in de ruimte neergezet worden. Zo komen deze representanten in contact met de informatie en gevoelens die verbonden zijn aan het desbetreffende systeem.

Systemische familie- en/of organisatieopstellingen geven inzicht op de onderliggende dynamiek van het desbetreffende systeem.

Zo kunnen onbewuste relaties, herhalende patronen en/of vastgezette spanningen in het systeem zichtbaar worden.

De daaruit voortvloeiende symptomen kunnen zowel psychisch als fysiek van aard zijn. Vaak zijn de oorzaken terug te vinden in eerdere generaties binnen in een systeem. Een opstelling geeft op een heel aanschouwelijke manier helderheid over een vraag.