spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Lichaamsgericht werken
Ons lichaam geeft steeds signalen af waar wij gebruik van kunnen maken, zodat we bewuster maar vooral meer ontspannen in het leven kunnen staan. Aan de hand van specifieke oefeningen breng ik je in contact met je lichaam, hierdoor wordt je je bewust van spanningen of blokkades in je lichaam.

Door ontlading van deze spanning en het ervaren van de ontspanning die daarop volgt, kom je vanzelf in het gebied van je diepere verlangens uit. Zo helpt je lichaam je op weg naar meer verbinding met jezelf en de ander. Want je lichaam liegt immers nooit en omvat belangrijke informatie voor je eigen welzijn.

– sculptuur: Wilma Bertrams –

Systemisch werken
Iedereen maakt onderdeel uit van een groter geheel ofwel systeem. Je eigen familie en/of gezin is daar wel het meest besproken voorbeeld van. Een systeem bevat belangrijke informatie en daarbinnen is altijd sprake van een onderlinge dynamiek. Een systeem functioneert ‘gezond’, wanneer er een juiste balans bestaat tussen geven en nemen, er niemand wordt uitgesloten of vergeten en er sprake is van een juiste ordening.

Als een systeem hieraan niet voldoet, ontstaan er blokkades en verstrikkingen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde fysieke en psychische klachten hebben, die geworteld zijn in gebeurtenissen in je huidige of eerdere generaties in jouw systeem. Systemische familie- en/of organisatieopstellingen geven zicht op onderliggende en onbewuste relaties, herhalende patronen en/of vastgezette rollen in systemen. Deze dynamieken ontnemen je vaak de kracht om je leven ten volle te leven.

Wat is een systemische opstelling?
Opstellingen bieden de mogelijkheid om op een andere manier naar persoonlijke – of werk/organisatie vraagstukken te kijken.
In een opstelling worden willekeurige mensen, die jou zelf en je familieleden of andere personen of elementen representeren, in een ruimte geplaatst. Deze personen vervullen een positie of functie binnen het systeem en krijgen ‘toegang’ tot het energieveld van het (familie)systeem en kunnen daardoor belangrijke, feitelijke informatie doorgeven.

Het geeft zicht op wat je nog bindt en wat je dient los te laten. Het vraagt soms ook om erkenning en aanvaarding van dat wat er is. Door de representanten letterlijk een andere plek  te geven, verandert de dynamiek binnen het systeem. Zo kan een opstelling een start zijn om verantwoording te gaan nemen voor je eigen leven. Vanuit erkenning voor wat was, kun je je zo weer richten op hetgeen voor jou belangrijk is in het leven.

In een individuele of paren opstelling maak ik óf gebruik van neutrale symbolen bij een tafelopstelling, óf werk ik in de ruimte met ‘vloerankers’, (vilten matjes) die de plaats en kijkrichting van de persoon of het element in de opstelling aangeven. Meer informatie hierover vind je onder aanbod bij individuele en/of parenopstelling.